Anunț nr. 8274/22.09.2022 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț nr. 8274/22.09.2022 – Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul proiectului “Pod peste pârâul Glimboc, cătun Ciorchinești, sat Suseni, com. Bogați, județul Argeș” AFISEAZA