Achizitii

Anunt achizitie

Primăria comunei Bogați, județul Argeș intenționează să achiziționeze servicii de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale în cadrul programului național de cadastru și carte funciară. Valoarea achiziției este 160000 lei (TVA inclus). Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului – prețul cel mai scăzut. Plata prețului contractului se va face pe baza procesului verbal de recepție la terminarea serviciilor. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciul din catalogul electronic ( SICAP). Termenul de încărcare al ofertei este până la 29.01.2020.  Programul este subvenționat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș. Relații la telefon: 0248655003/int. 24 sau tel. 0728028083. Adresă de e-mail: primaria_bogati@yahoo.com.

 

Anexa nr. 1 la contractul de leasing financiar nr. 201037/27.02.2018 DESCARCA

Contract de leasing financiar nr. 201037/27.02.2018 DESCARCA