Primaria

“Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura, cetăţenilor comunei Bogați, servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează pe principii şi valori specific în realizarea cărora suntem implicaţi. Credem cu tărie că autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societăţii, pe care le împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre. Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem pentru a ne atinge scopurile.
Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente reciproc, interacţiunea lor contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural.
Fiecare generaţie îşi are propriile provocări, dar şi responsabilitatea de a crea o societate care să prospere și să se dezvolte.Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă plină de satisfacţi.”

Primar, Ion Gîrleanu