Salarii de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului