Anunț nr. 4581/04.06.2021- concurs promovare în clasă a funcționarilor publici

Anunț nr. 4581/04.06.2021 –  Primaria comunei Bogați, județul Argeș organizează  proba scrisă a examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice.

AFIȘEAZĂ