Anunt 1141/11.02.2021 – rezultat selecție dosare de înscriere la concurs

Anunt nr. 1141/11.02.2021 –  Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartiment administratie si stare civila AFISEAZA